about | mail | print Homepage » nieuws en reageren » Bekijk het bericht en alle reacties hierop

nieuws en reageren

Driewegsluis eiland


Reageer
11:47:29  05/02/09
Kritiek op plannen Rottige Meente baat niet
woensdag 4 februari 11:03
NIJETRIJNE – In de Rottige Meente moet het 500 hectare grote weidevogelgebied worden behouden. Henk Roeles van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weststellingwerf maakt zich daar hard voor. ‘Als hier natuur wordt gecreëerd, wordt het weidevogelgebied verkleint, dat zal dramatische gevolgen hebben. Roofdieren als de vos en bunzing kunnen in een natuurgebied ongezien bij de vogels komen. Ze vinden er een ‘gedekte tafel.’
‘Ook roofvogels zullen er hun slag slaan’, vreest Roeles, die het betreurt dat zijn beheersorganisatie niet in een eerder stadium bij het proces is betrokken. Roeles was maandag tijdens de raadsvergadering niet de enige die commentaar leverde op de ambitieuze plannen die de gemeente met het beoogde nationale park heeft.

Melkveehouder Tjeerd Dijkstra uit Oldetrijne maakt zich zorgen over het omzetten van landbouwgrond in natuurgebied ter compensatie van de aanleg van een jachthaven en ecologische golfbaan nabij de Driewegsluis in Nijetrijne. Hij vreest voor de toekomst van de boerenbedrijven in het gebied.
Agrariër Eise de Vent uit Blesdijke sprak eveneens zijn ontevredenheid uit over de communicatie. In het schetsplan is een groot deel van zijn grond aan de Nijksweg aangegeven als mogelijke plek voor een verbinding tussen de Rottige Meente en het beekdal van de Linde en als natuurgebied ter compensatie van de aanleg van een jachthaven en recreatiewoningen nabij de Driewegsluis. Ook De Vent voorziet waardevermindering van zijn bedrijf en terughoudendheid van banken. ‘Er wordt beslag gelegd op de helft van onze kavel. Die grond kunnen wij onmogelijk missen.’
De insprekers die bezwaren naar voren brachten gaven aan dat de gemeente zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met verbazing lazen zij het schetsboek, waarin ze zaken zagen die tijdens een eerder overleg niet aan de orde waren.
Een raadsmeerderheid verlangde aanvankelijk van het college het stuk terug te nemen om aan te passen en met betrokkenen in gesprek te treden om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘De agrarische sector voelt zich nu min of meer bedrogen’, zei Jan Menger (PvdA). Antje van Dijk gaf namens de VVD op deze manier niet met de schetsuitwerking in te stemmen.

Burgemeester Gerard van Klaveren bracht de raadsleden op andere gedachten. Volgens hem is er wel degelijk in een vroeg stadium met betrokken ondernemers gecommuniceerd. ‘We hebben dit project op een goede manier ingezet, van onderaf aan. Wel gaf hij aan dat er in de schetsuitwerking een fout is gemaakt voor wat betreft de grondeigenaren aan de zuidzijde van de Linde. Ondersteunende plaatjes in het schetsboek geven een verkeerd beeld. ‘Deze worden verwijderd’, zegde hij toe.

Reageer Smithk807 13:39:14  03/12/14
Very informative post.Really thank you! Awesome. efekgdgggbakdekc